Miksi vaikuttajien seuraajat ovat relevantti kohderyhmä toteuttaa luotettava bränditutkimus? Syyt liittyvät pitkälti siihen, että vaikuttajien kautta tavoitat brändisi kannalta relevantin kohderyhmän. Vaikuttajien yleisöt ovat valveutuneita kuluttajia, joille vastuullisuus, kokeilevuus ja halu oppia uutta on kuluttamisen ytimessä.

Neljä syytä tehdä bränditutkimus meidän avulla:

  1. Kuluttajanäkemystä voi kyllä ostaa esim. kuluttajapaneelien kautta, mutta jos brändisi ei ole Juhla Mokka, et välttämättä saa näkemystä sellaiselta kohderyhmältä, joka oikeasti on kiinnostunut brändistäsi tai edes koko kategoriasta. Kohdentamalla bränditutkimus tiettyjen vaikuttajien yleisöihin voit profiloida, millaiset kuluttajat ovat brändisi kannalta kaikkein relevantimpia. Rinnalla kannattaa aina kerätä näkemyksiä myös niiltä, jotka eivät ole aivan ydinkohderyhmääsi. Näiden kahden kohderyhmän vertailu voi nostaa markkinointiviestinnän suunnitteluun hyvin oleellisia huomioita.
  2. Kuluttaminen ylittää demografiset raja-aidat – harva brändi tarvitsee näkemystä kaikilta kuluttajilta tasapuolisesti. Tämä ns. Pienois-Suomi oli vielä 2000-luvun alussa usein bränditutkimuksen lähtökohta, jotta tulosta voitiin pitää edustavana suhteessa kaikkiin suomalaisiin. Nyt kuluttajien arvot ja asenteet muokkaavat sekä suhdetta yksittäisiin brändeihin että tuote- ja palvelukategorioihin. Brändit haluavat puhutella kuluttajia, jotka ajattelevat tietyllä tavalla, eivät vain osta jonkin kategorian tuotteita.
  3. Jos vaikuttajalla on auktoriteettia yleisöönsä brändisi kategoriassa, hänen seuraajansa ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita asiasta, valmiita kertomaan näkemyksensä ja myös vertailemaan brändiäsi kilpailijoihin. Itse kyselyyn vastaaminen toimii viestinä ja huomionherättäjänä – kuluttaja saadaan pohtimaan brändiäsi 2-3 minuuttia.
  4. Itse bränditutkimuksen toteuttaminen on nopeaa ja kustannustehokasta. Suunnittelemme vastaajaystävällisen tutkimuksen, keräämme vastaukset ja koostamme tulokset markkinointiviestinnän suunnittelua silmälläpitäen. Aikaa tähän tarvitaan 1-2 viikkoa.